Створення нових жіночих християнських клубів при військових частинах і церквах для охочих (бажаючих) жінок, дружин та членів сімей силовиків.
2012 499Create a new women’s Christian clubs at military bases and churches for wanting (willing) women, wives and family members of the security forces.
2012 499Создание новых женских христианских клубов при воинских частях и церквях для желающих женщин, жен и членов семей силовиков.
2012 499